Forša dziesma

Hiphopa izpildītājs Edavārdi un mūzikas producents un izpildītājs Arstarulsmirus, iepriekš zināms kā Gustavo, publisko kopdarbu «Forša dziesma«. Dziesmā paustā ideja – darīt visu iespējamo, lai ik mirkli mēs varētu būt šeit un tagad, būt apzināti un vērīgi pret savām izpausmēm, lai pilnībā izdzīvotu un izbaudītu savu dzīvi un dotu tādu iespēju arī līdzcilvēkiem.

Šāda veida sadarbība abiem autoriem un izpildītājiem ir pirmo reizi, radošais process, gan sacerot un ierakstot dziesmu, gan filmēšanas laukumā, bija ļoti patīkams, organisks un savstarpēji papildinošs.

Pēc Arstarulsmirus domām – sadarbība ar lielo S, pēc kuras Edavārdi dalās ar gūto pieredzi: «Sadarbības process bija ļoti radošs, un tas rosināja mani paskatīties uz dziesmas vārdu radīšanu no cita skatpunkta. Rakstot tekstu kopā ar Arstarulsmirusu, veidojās sarunas par dziesmā aprakstīto situāciju un to, kā labāk atspoguļot nevērību. Šo sarunu rezultātā radās daudz labu ideju, kuras neparādītos, ja es rakstītu tekstu viens pats.»

«Tik daudz reižu, kad esmu bijis par kaut ko satraucies vai ārkārtīgi sapriecājies, ir gadījies veikt nepārdomātu izvēli, reaģēt pārāk impulsīvi vai izteikt kādu kategorisku viedokli, kas radīja vietu pārpratumiem vai konfliktiem. Šo kompozīciju veidojām, lai tā kalpotu kā atgādinājums par to, ka tieši papildu vērīgums un apzinātība ir tas, kas var mums palīdzēt mazināt pārpratumu un negadījumu skaitu un uzturēt cieņpilnākas attiecības ar līdzcilvēkiem,» stāsta Arstarulsmirus.

Arstarulsmirus šobrīd strādā pie jauna muzikāla materiāla radīšanas albumam «Vēlējuma dziesmas», kas ir gaidāms nākamgad. Žanra ziņā jaunās kompozīcijas raksturojamas kā melodiskas, līdzi dziedamas dziesmas, kas saturiski pauž sirsnīgu, cieņpilnu attieksmi pret sevi, citiem cilvēkiem, kā arī tieksmi uz iekšēju pilnveidošanos.